Testa vår pilot!

Februari 2021. Vi har släppt ett pilotavsnitt av vår nya interaktiva serie. Avsnittet heter Ta kontroll över din uppmärksamhet, blandar dramatiserade scener med vetenskap och ska köras på storbild med en grupp deltagare. Testa och berätta vad du tyckte! https://detsynsinte.learnworlds.com/course/uppmarksamhet_larare1

Inspelning färdig

Juni 2021. Vi är nu färdiga med inspelningen av en serie på sammanlagt 5 avsnitt! Drama och vetenskap om mentalt välmående.