Det syns inte

Digitaliseringen händer nu och förenklar mycket i vår tillvaro. Att komma i kontakt är oftast bara några knapptryckningar bort. Samtidigt känner sig allt fler människor stressade. Finns det en koppling mellan hur vi mår och tiden vi tillbringar med sociala medier, game:ing och att vara ständigt uppkopplade? 

Det syns inte är initiativet som visar vad som händer i hjärnan och med vårt mentala mående när vi flyttar vårt naturliga sätt att interagera till digitala forum. Och vi gör det från scenen med dig i publiken. 

Läs mer

Det syns inte

En unik föreställning där hjärnforskning möter scenkonst

Det syns inte har hittills spelats för 17 000 personer.

Föreställningen kommer spelas för fler unga såväl som vuxna under 2020.

DIGITAL STRESS

Digitaliseringen av samhället går snabbt och ger oss nya innovativa lösningar. Samtidigt känner sig allt fler människor nedstämda, oroliga och stressade. Finns det något samband mellan vad vi gör och hur vi mår?

Läs mer

VÅR LÖSNING

Det syns inte har en unik kombination av forskning, social innovation och scenkonst.
En ny metod för att möta en av vår tids största samhällsutmaningar.

Läs mer

BLI DEL AV LÖSNINGEN

Psykisk ohälsa behöver förebyggas från olika håll.
Engagera dig och bli del av lösningen.
För din skola, arbetsplats eller din familj.

.

Läs mer

Sagt om musikalen:

SKOLA

Det syns inte – musikalen i kombination med kort föreläsning om hjärnan subventioneras för ungdomar upp till 25 år. Teman om vad som händer i hjärnan när vi känner oss oroliga, ledsna och hur vår digitala mediekonsumtion påverkar oss presenteras på ett underhållande sätt.

Boka biljetter här

Läs mer

TURNÉ 2020

Föreställningen Det syns inte ger sig ut på turné för skolor och allmänheten under 2020. För biljetter och mer information, klicka på knappen nedan.

Läs mer

FÖRETAG

Social hållbarhet blir allt viktigare för företag. Både utifrån perspektivet att vara en relevant ansvarstagande aktör men även utifrån arbetsgivarsynpunkt för att bevara och knyta till sig strategisk viktig kompetens.

Läs mer

Om Oss

Möt teamet bakom projektet Det syns inte med kunskap inom Hjärnforskning - Social Innovation - Scenkonst.

Läs mer

Arts & Hearts

Det syns inte drivs av den ideella föreningen Arts & Hearts med stöd från Allmänna Arvsfonden. Arts & Hearts startades 2015 med visionen att genom scenkonst bidra till positiv samhällsförändring.

Till hemsidan

Kontakt

Förebyggande insatser mot psykisk ohälsa behövs på flera plan; i de nära relationerna, i skolan, på arbetsplatserna och i samhället i stort. Kontakta oss och bli del av lösningen.

Kontakt