Start för nytt projekt!

Den 1 december drar Arts & Hearts igång ett nytt 3-årigt projekt tillsammans med Linköpings kommun, Elevernas riksförbund och Karolinska Institutet. Projektet är en ny fas för verksamheten inom Det syns inte. Målet är att undanröja hinder för lärandet i skolan och öka kunskapen hos skolelever och närstående vuxna om förutsättningar för mentalt välmående och digital… Fortsätt läsa Start för nytt projekt!