Start för nytt projekt!

Den 1 december drar Arts & Hearts igång ett nytt 3-årigt projekt tillsammans med Linköpings kommun, Elevernas riksförbund och Karolinska Institutet. Projektet är en ny fas för verksamheten inom Det syns inte.

Målet är att undanröja hinder för lärandet i skolan och öka kunskapen hos skolelever och närstående vuxna om förutsättningar för mentalt välmående och digital balans. Vi glädjer oss och tackar för förtroendet Arvsfonden!

Kolla några bilder och loggor 🙂

https://vimeo.com/651493025

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *