Privacy

Hantering av personuppgifter

Appen  Det syns inte  samlar inte in några personuppgifter. All datahantering sker i användarens egen mobiltelefon och inga personuppgifter skickas till centrala databaser.  

För personer som skrivit upp sig som referensgrupp eller för nyhetsbrev samlar vi in kontaktuppgifter samt uppgifter om hur personen svarat på eventuella mailfrågor. Syftet är att kunna förse personen med information och få feedback på hur vi kan utveckla vår verksamhet. I varje mail finns info om hur personen kan avanmäla sig från maillistan.

För medlemmar i föreningen Arts & Hearts samlar vi in namn, kontaktuppgifter samt eventuella svar på frågor om verksamheten.  Uppgifterna samlas in för medlemskontakt och för att organisera aktiviteter. Uppgifterna kan i särskilda fall delas med extern organisation, t.ex. en offentlig finansiär som kräver insyn i medlemsregister. Arts & Hearts och projektet Det syns inte säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Styrelsen för Arts & Hearts bär ansvaret för hanteringen av personuppgifter inom föreningen och projektet Det syns inte.Medlemmar och övriga kontakter har bl.a. rätt till att få tillgång till sina personuppgifter, få dem ändrade och få dem raderade.

För en mer omfattande överblick över dina rättigheter, se Datainspektionens hemsida.