|

INTEGRITETSPOLICY

Arts & Hearts kan samla in personuppgifter som krävs för föreningens verksamhet. Det kan exempelvis handla om administration för användare eller besökare av föreningens evenemang och tjänster, eller undersökningar som syftar till att förstå behov hos målgruppen. När personuppgifter samlas in kommuniceras syftet med den insamlingen ytterligare. 

 

Styrelsen för Arts & Hearts är personuppgiftsansvarig. 

Arts & Hearts kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer. Om Arts & Hearts måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

 

Du har som registrerad ett antal lagstadgade rättigheter, bland annat att få ett registerutdrag avseende Arts & Hearts behandling av dina personuppgifter, eller att få dem raderade. För ytterligare information om dina rättigheter, besök Datainspektionens hemsida. 

 

Appen Det syns inte

Appen Det syns inte samlar inte in några personuppgifter. All lagring av data sker lokalt i mobiltelefonen och ingen information förs över till annan part. 

Om oss

Det syns inte är ett initiativ som leds av den ideella föreningen Arts & Hearts med finansiellt stöd av Allmänna Arvsfonden och Folkhälsomyndigheten. 

Kontakta oss

info@artsandhearts.se
0706430013


Arts & Hearts
Hälsingegatan 49 (4 tr)
113 31 Stockholm


Org.nr. 802498-78056

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från Det syns inte.

Samarbeten

Stöd vårt arbete i aktiviteter riktade mot barn och unga

Swish: 123 267 04 20

© Arts & Hearts 2021

artsandhearts.se

Photo Jenny André