|

INTEGRITETSPOLICY

Arts & Hearts behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas kan exempelvis inkludera namn, personnummer, skoltillhörighet, roll, intressen relaterade till undervisningen, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning, intresseanmälningar, per telefon eller annan kontakt med Arts & Hearts. 

På vår hemsida samt i vår utbildningsplattform använder vi cookies och sparar din IP-adress. Detaljer för vilken data som samlas in, samt möjlighet att begränsa den, finns på sidan och i plattformen.

Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

ANSVAR OCH KONTAKT

Arts & Hearts är en ideell förening där föreningens styrelse är ytterst ansvarig för föreningens datahantering. Arts & Hearts finns ett dataskyddsombud som utgör frågor om dataskydd. Dataskyddsombudet nås via mailadressen support@artsandhearts.se 

Via post: 

Arts & Hearts – dataskyddsombud

The Park

Hälsingegatan 49

113 31 Stockholm

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi kan även behandla dina uppgifter för marknads- och kundanalyser och statistik för att kunna ge dig ett bättre erbjudande och bättre service. Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla allmän information om utvecklingen inom vårt verksamhetsfält samt erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.

Om vi behandlar uppgifter för andra ändamål, kommer vi informera om detta.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Arts & Hearts vidtar största möjliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk. Vi kommer att lagra dina uppgifter så länge det behövs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi kan komma att skicka vidare dina uppgifter till IT-drift leverantörer och övriga tjänsteleverantörer som då behandlar uppgifterna på vårt uppdrag. Om vi skickar dina uppgifter utanför EU så säkerställer vi att vi har laglig grund för sådan överföring. Detta kan ske genom EU kommissionens standardavtalsklausuler. 

 

VÅR LAGLIGA GRUND

Vi behandlar dina uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse eller för att vi ska kunna fullgöra av våra åtaganden gentemot dig. 

Om Arts & Hearts vill samla in personuppgifter för andra syften kommer vi ange dessa och be om särskilt medgivande innan så sker.

SÄRSKILDA KUNDAVTAL

I de fall Arts & Hearts slutit ett särskilt avtal om datahantering med kund eller partner så gäller det avtalet över denna policy.

APPEN ”DET SYNS INTE”

Appen Det syns inte samlar inte in några personuppgifter. All lagring av data sker lokalt i mobiltelefonen och ingen information förs över till annan part.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter som noggrannare beskrivs på Datainspektionens hemsida. I dessa ingår rätten att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas, blockeras, begränsas eller raderas. Härutöver kan du även invända mot en behandling eller begära att dina uppgifter flyttas till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet.

Om oss

Det syns inte är ett initiativ som leds av den ideella föreningen Arts & Hearts med finansiellt stöd av Allmänna Arvsfonden och Folkhälsomyndigheten. 

Kontakta oss

info@artsandhearts.se
0706430013


Arts & Hearts
Hälsingegatan 49 (4 tr)
113 31 Stockholm


Org.nr. 802498-78056

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från Det syns inte.

Samarbeten

Stöd vårt arbete i aktiviteter riktade mot barn och unga

Swish: 123 267 04 20

© Arts & Hearts 2021

artsandhearts.se

Photo Jenny André