Kognition på schemat!

Hjärnlära på lärarutbildningen. I december gick regeringen ut med att man vill stärka kvaliteten på lärarutbildningen, med bland annat ett större fokus på kognitionsvetenskap. Vad detta skulle kunna innebära är att fler lärare kommer ut med ytterligare fördjupad forskningsbaserad insikt i hur våra hjärnor funkar när det kommer till inlärning, minnet, studieteknik, multitasking och fokus – vilket i sin tur inte bara skulle stärka läraren utan också de elever den läraren möter.


Länk till Utbildningsdepartementets pressmeddelande i bilden nedan. (Bild från Det syns inte:s videoverktyg) 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *