Vad vi vill

I en samtid där digitala lösningar möjliggör ökad interaktion och leder till innovativ samhällsutveckling visar samtidigt undersökningar att allt fler kämpar med utbrändhet, ångest och nedstämdhet. Hur påverkas vi när vi flyttar våra verkliga, mänskliga interaktioner till att allt mer umgås via skärmar och sociala medier?  Vad händer med våra mentala måenden och i våra hjärnor i en alltmer digitaliserad tillvaro? 

Vi vill att människor i högre grad ska reflektera över, samtala om och uppnå beteendeförändringar för att främja sitt mentala mående. Med insikter från hjärnforskning och förändringsarbete vill vi med scenkonst förmedla denna kunskap för att människor lättare ska kunna ta till sig den.  Det syns inte är en social investering öppen för alla att delta i. För dig som elev, förälder, skola, lärare, politiker, anställd, företagare, beslutsfattare, människa.

Vi tror inte på att lösa dagens problem med gamla lösningar

Globala mål för hållbar utveckling

 

Denna samlade kunskap vill vi att unga och vuxna ska få ta till sig via en kulturupplevelse som hjälper dem att inte bara intellektuellt förstå utan även känna att de inte är ensamma med att kämpa med tankar om att “inte räcka till”, “vara sämst” eller “inte komma att lyckas”.

 

Projektet ämnar att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling (delmål 3.4); “Till 2030 genom förebyggande insatser.. samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.”

Genom projektet Det syns inte vill vi:

 

  • bidra till att förebygga psykisk ohälsa
  • förmedla kunskap om vad som händer i hjärnan när vi stressar och inte mår bra
  • förmedla kunskap om negativa effekter av ökad skärmtid
  • väcka känslor som leder till insikt och egeninitierat förändringsarbete
  • förmedla handfasta verktyg för att bättre kunna hantera sina svåra tankar och känslor
  • visa förebyggande på vad man kan göra för att bli proaktiv och stärka sitt mentala mående s.k. ‘hjälp till självhjälp

Läs mer här om vad vi gör och läs mer här om hur du kan bli del av lösningen.