Tema: Musikalen Det syns inte

Studiematerial för er som har, eller ska se, föreställningen Det syns inte. 

Studiematerial

Lärarhandledning, samt elevmaterial för två studieuppgifter: Skyddande faktorer för psykisk hälsa, samt textanalys av en låt från musikalen.