DET SYNS INTE

hur vi egentligen mår

Rapporter visar att andelen unga med psykiska besvär ökar och att allt fler vuxna går in i väggen.

Vi lever i en tid där vår uppmärksamhet är hårdvaluta. Med alla fantastiska digitala möjligheter för människor att komma samman är det inte konstigt att vi mailar, likar, snapar, scrollar, lyssnar på poddar, streamar under dygnets alla timmar. Trots att vi är mer connectade än någonsin så känner sig allt fler sig stressade, ensamma och nedstämda utan att veta varför. Mer än varannan 15 årig tjej och var tredje kille har varje vecka ont i huvudet, magen eller svårt att sova. Hjärnforskning visar att individer som lider av depression visar en förhöjd aktivitet i samma områden i hjärnan som syns vid fysisk smärta. När nästan en miljon svenskar behöver antidepressiva läkemedel behöver vi som samhälle stanna upp och fråga vad vi kan göra för att vända utvecklingen.

En utgångspunkt som projektet Det syns inte växte ur var när vi själva ställde oss frågan om hur vi egentligen lever våra liv? När det är svårt att få ögonkontakt med en främling på tunnelbanan, eller hälsa på en bekant bakom skärmarna behöver vi fundera över vad vårt utbredda digitala användande får för långsiktiga konsekvenser får vår medmänsklighet, empati och möjlighet till fysisk kontakt. Hur påverkas vi när vi flyttar våra verkliga, mänskliga interaktioner till att allt mer umgås via skärmar och sociala medier?

Svaren på dessa frågor utforskar vi i Arts & Hearts projekt Det syns inte. Svaren på dessa frågor tar vi reda på tillsammans. Bli del av vår lösning. Läs mer

Figur 1. Andel (i procent) 11, 13- och 15-åringar som har uppgett att de har haft minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan de senaste sex månaderna, 1985/86- 2017/18

Samband mellan symptom på depression (y-axeln) och tid tillbringad på sociala medier per dag där mer tid visats kopplad till fler symptom. Källa: Li et al 2016

Hjärnans formbarhet – det spelar roll vad vi ägnar oss åt.

Forskning visar på samband mellan tiden tillbringad på sociala medier och symptom på depression. Hjärnan formas konstant om som svar på vad vi ägnar oss åt och det vi ägnar oss åt påverkar också hur vi mår. Vi kan med andra ord göra mycket för att själva stärka vårt mentala mående genom att ändra på vad vi ägnar oss åt. Genom motion, umgänge, meningsfulla aktiviteter och att dagligen hitta tid för mental återhämtning kan vi påverka vårt mentala mående.

Det syns inte

– ett första steg till förändring

Beteendeförändring börjar med insikt och det var den utgångspunkten som projektet Det syns inte växte ur. Vi behöver få en kollektiv tankeställare. En påminnelse om vad vi människor mest av allt behöver för att må bra – att få bli sedda och hörda av varandra. De här nya typerna av samhällsutmaningar som gör att vi lägger för mycket tid på saker som vi inte mår bra av behöver hanteras med nya typer av lösningar.

Genom en gemensam, lättsmält kulturupplevelse kan Det syns inte vara konversationstartaren som du och dina nära behöver för att få till en förändring.

Projektet kommer även att innefatta digitalt material med kunskap och verktyg för att påverka sitt eget mående som kommer att finnas tillgängligt här.

Forskning, social innovation och scenkonst

Genom att kombinera kunskapsbasen om hjärnans formbarhet med verktyg för ökad social hållbarhet kan vi genom ett kulturellt uttryck beröra och förmedla budskap om hur vi kan stärka vårt mående. Budskap som vi alla behöver höra och påminnas om.

Vår metod bygger på kultur för att öppna våra hjärtan och kunskap för att hjälpa oss att tänka om. Varför är detta effektivt? Jo, för att när vi engagerar våra känslor, så minns vi bättre och motivationen till förändring ökar. Vi behöver inte ytterligare en rapport till eller ytterligare en powerpointpresentation till om detta.

Musikalen Det syns inte vill på ett nytt, lättsmält sätt bidra till positiv samhällsutveckling där nyttan är som störst – nämligen i de nära relationerna. Vi har fått många mail som strömmat in efter föreställningen om “vändpunkter”, “nya konversationer” och “nytändning i relationer”. Vi ser att Det syns inte på så vis kan vara en ögonöppnare och skapa förutsättningar till förändring för individer, relationer och grupper. Föreställningen följs av en kortare föreläsning av hjärnforskaren Sissela Nutley som ett smakprov på de workshops och föreläsningar som kan erbjudas i mer utvecklad form med forskningsbaserade verktyg om hur man kan agera för att stärka välmåendet, både på individ- och gruppnivå.

Vi planerar även att undersöka effekten av metodens olika delar av Det syns inte och för gärna en dialog med din organisation om ett studieupplägg för er.

Maila för kontakt.