Bli del av lösningen

Bli del av lösningen tillsammans med oss.
Inom ramen för Det syns inte kan ungdomar, föräldrar, skola, näringsliv, forskning samlas kring frågan om hur vi uppnår digital balans.

 

Skola/Organisation

Det syns inte – musikalen i kombination med kort föreläsning om hjärnan subventioneras för ungdomar upp till 25 år. Teman om vad som händer i hjärnan när vi känner oss oroliga, ledsna och hur vår digitala mediekonsumtion påverkar oss presenteras på ett underhållande sätt.

 

Läs mer om föreställningen

Privatperson

Behöver du input kring dessa frågor? Kanske för ditt barn, för dig själv eller för någon annan i din närhet. Välkommen till våra föreställningar och att följa vårt arbete på sociala medier.

Företag

Social hållbarhet blir allt viktigare för företag. Både utifrån perspektivet att vara en relevant  ansvarstagande aktör men även utifrån arbetsgivarsynpunkt för att bevara och knyta till sig strategisk viktig kompetens.

För företag och arbetsgivare

Vad gör vårt konstanta multitaskande med vår produktivitet och finns här en koppling till den eskalerande utbrändheten på arbetsplatser? Ta del av en kreativ lösning för ditt företag.

Medarbetarperspektivet
Mellan åren 2010 – 2015 ökade sjukdomsfallen som är orsakade av svår stress med över 100%. Vi erbjuder företag lösningar för att medvetandegöra vad som ligger bakom stressymptom, överbelastning och känslan av otillräcklighet. Något som ofta föranleder att människor går in i väggen.

Kontakta oss för en hållbar investering i er viktigaste strategiska resurs;  medarbetarna.

Employer Branding
Hälften av alla svenska företag upplever ett ökat tryck från medarbetarna när det gäller hållbarhetsfrågor, enligt en färsk rapport från PwC.

Vi erbjuder lösningar som hjälper ditt företag att profilera sig socialt hållbart gentemot rådande och framtida medarbetare.

Kontakta oss här

Branding och profilering
Företag som vill orientera sig bland yngre kundgrupper behöver även orientera sig hållbart. Unga har en hög medvetenhet och väljer utifrån företags hållbarhetsarbete.
Finns tillräcklig kunskap om ditt företags framtida konsumenter, anställda, chefer och beslutsfattare?

Bjud medlemmar/kunder/ medarbetare och deras familjer på en kvalitetsupplevelse. För mer information välkommen att kontakta oss här